Basisschool de Zuidwester helpt ons!

3 July 2012

Sinds vorige week weten we ons gesteund door de kinderen en leerkrachten van groep 8 van de Zuidwester.

We openden het gesprek met de kinderen aan de hand van oud fotomateriaal uit de directe omgeving van de school. Natuurlijk kwam de schoolbel uit de oude Zweedse school ter sprake en het witte bruggetje over de Houtvaart bij de Ohmstraat. Een bruggetje over de Randweg, dat zou handig zijn! En hee, hadden we een tennisbaan achter onze tuin?
Na dit gesprek ging het eigenlijk allemaal vanzelf. Onze eigen foto's, advertenties en de krantenviewer van het Noord Hollands Archief inspireerden de kinderen tot het maken van spellen, speurtochten, kranten, een themakaart 'middenstand' op deze site... en in de gymzaal werd er zelfs geacteerd. In de korte tijd die ter beschikking was tussen kamp, musical en oh ja, ook nog een beetje rekenen en taal, hebben de kinderen keihard gewerkt. De resultaten zijn op 8 juli te bewonderen in de Zuidwesterkraam op Het Verleden Plein.