De Poort

Alles rondom de laatste poort in Haarlem

Periode: 1200 - 2015
Lijst van items bij deze themakaart

Trekschuit naar Amsterdam
prentbriefkaart Noord-Hollands Archief
De trekschuit naar Amsterdam (eigenlijk Halfweg, daar overstappen) ligt gereed bij het begin van de Amsterdamsevaart.
De Amsterdamsevaart dateert van 1632, de Leidsevaart van 1657.
Beide vormden…

Deel oude stadspoort bewaard
Het driehoekige bovenstuk (timpaan) van de Nieuwpoort bij het Frans Halsplein werd na afbraak van deze stadspoort geplaatst op de inmiddels voormalige Jongensschool.
De Wilhelminastraat ligt op de gedempte stadsgracht…

Afbraak stadsmuur
foto Noord-Hollands Archief
Als een halssierraad van een vrouw is de ommuring van de stad met poorten, bolwerken en verdedigingstorens. Haarlem is nog steeds een mooie stad maar van het…

De ware Amsterdamse Poort
foto Noord-Hollands Archief
Vroeger was alles beter. Denk je nu heus dat onze voorvaderen de Amsterdamse Poort zomaar steriel in de ruimte zouden plaatsen? Welnee, de Poort maakte degelijk deel…

Amsterdamse poort met blauwe tram
Amsterdamse poort met blauwe tram, en doorlopend water.
Met op de achtergrond de Spaarnewoudestraat.

Melkboersteeg
Voordeur van de melkboersteeg voordat hij werd vernieuwd.

Bavokelder, uitgraven van de crypte 1967
Jongeren van de Bavoparochie in 1967 tijdens het uitgraven van "hun" jeugdhonk, de Bavokelder onder de kathedraal. Elke avond was een ploeg paraat om in totaal 250 kuub zand en…