Oude zwembad De Houtvaartfoto Noord-Hollands Archief
Zwemfeest Haarlemse Water Polo Club in het oude houten zwembad.
Dit zwembad werd in 1884 aangelegd op de plaats van de Oude Brouwerskolk, de plaats waar de brouwers schoon water voor hun bierbereiding konden halen. Later was er behoefte aan het inmiddels schonere duinwater van de huidige Brouwerskolk.

Jaar: 1908