"Het begon al goed! De zaal van Rosehage was zoodanig danig overvuld dat de politie de helft der bezoekers moest verwijderen en drommen die nog niet binnen waren, verspreidde. Na een half uur onrustig wachten, waarbij men een zekere electrische spanning in de zaal kon bemerken, welke nu en dan in korte geluids-vonken opspatte (iemand had een politiefluit, een ander ’t bekende blaffende hondje, een derde deed een krolschen kater na) kwam uiteindelijk mijnheer Van Doesburg aan het woord."

Aldus een verslag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 13 januari 1923, waarvan de tekst op http://nl.wiki…%AFsme/2 te vinden is.

Of het wijkgebouw van het door J.B. van Loghem ontworpen en kort tevoren opgeleverde complex van woningbouwvereniging 'Rosehaghe' inderdaad de genoemde 'zaal van Rosenhage' is, lijkt vrij aannemelijk. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 10 januari is te vinden dat "De heeren [...] J. B. van Loghem, bouwmeester, Theo van Reyn, beeldhouwer, Job Steynen, letterkundige en O. van Tussenbroek, kunstnijvere, beleggen te Haarlem den 11en dezer een Soirée dada".

Jaar: 1923

Maarten_T - 2010-09-21 10:27:30

Dadada

Reageer
Maarten_T - 2010-09-20 16:14:10

Ah, dus toen deed men ook al aan Simultaneïstisch-mechanische dansbeeldingen met claxon- en houtbegeleiding...

Reageer