Klok wordt ingezegendfoto Noord-Hollands Archief
De voltooiing van de kathedrale basiliek Sint Bavo werd bereikt met de bouw van de zuidelijke mannentoren en de noordelijke vrouwentoren (met uurwerk).
Hier inzegening van een klok.

Jaar: 1930