Foto Noord Hollands Archief



een Garage en benzinepomp naast basisschool de Zuidwester in de jaren 70

Periode: 1970 - 1980