Wasserij van Anthonius Johannes Janssen op de Scheepmakersdijk 61Terug naar de roots....
Omstreeks 1880 vestigden mijn overgrootvader Anthonius Johannes Janssen en mijn overgrootmoeder Adriana Maria Kramer zich op de Scheepmakersdijk 61 en startten er een wasserij. Het gezin kreeg tussen 1880 en 1900 elf kinderen waarvan er drie op jonge leeftijd stierven. Twee woonhuizen waren nodig om alle gezinsleden èn de fabriek te huisvesten. De bleekvelden liepen tot aan het Spaarne. Met de families Slenders en Kloes -die eveneens wasserijen op de Scheepmakersdijk hadden- waren de relaties allerhartelijkst gezien het feit dat zij beurtelings optraden als doopgetuigen van de vele kinderen. De familie Slenders zou later in mijn stamboom worden opgenomen toen mijn grootvader met mijn grootmoeder (een nazaat van deze familie) trouwde. Mijn opa Johannes Josef, geboren in 1883, richtte op zijn beurt Stoomwasserij "De Hoop" aan de Amsterdamsevaart 48 op.
In oktober 2003 verhuisden mijn lief en ik naar de Scheepmakersdijk naar de plek waar ooit wasserij Kloes stond en wonen er met heel veel plezier. Terug naar de roots!


Jaar: 1900