Eigenfotowolstraat 7 hier zat vroeger het club gebouw van de goede tempelieren
I.O.G.T WAS VROEGER EEN CLUB VAN GEHEELONTHOUDERS


yvon - 2012-11-01 23:12:18

Wat goed gezien! Internationale Orde van Goede Tempelieren
Heb het even opgezocht en vond deze doelstelling in de statuten:
Het doel van de Orde is 'methodisch en onvermoeid, met alle wettige middelen en door persoonlijke overtuiging een ellendige gewoonte bestrijden, die zich van onze menschelijke samenleving heeft meester gemaakt. Deze gewoonte bestaat hierin dat men zekere vergiftigde stoffen en dranken, zoogenaamde narcotica, bedwelmingsmiddelen, min of meer langzaam werkende vergiften, gebruikt. De bedoeling daarvan is zich een voorbijgaand gevoel van welbehagen te verschaffen, hetzij uit genotzucht, hetzij om leed en zorgen in een eigenaardige verdooving van den geest te ontwijken. Wij zijn om geen andere reden deze strijd begonnen dan omdat wij zagen, dat het maatschappelijk verkeer ontaardt, het aantal misdaden verdubbelt, de zeden verslechteren en onze kinderen verzwakken door den verderfelijke invloed van die drinkgewoonten.'

Reageer