Haarlemsche Jeugdherinneringen, van J.L. Tadema, 1937Zijlstraat, hoek Nieuwe Groenmarkt (voor 1890)