Ceintuurbaanfoto Noord-Hollands Archief
De ringlijn om de binnenstad van Haarlem werd Ceintuurbaan genoemd.
De lijn werd in beide richtingen over veelal dubbelspoor bereden.
Rechtsom de stad: http://www.hae…fb/8336/
Linksom de stad: http://www.hae…fb/8337/