Annexatie bloemendaal jaar 1927 alles haarlem nu daarAnnexatie bloemendaal jaar 1927 alles haarlem nu daar