Het Spaansevaartje was een deel van de oude Heussensevaart, dat door de Spaanse soldaten tijdens het beleg van Haarlem (1572-1573) verbreed en uitgediept werd. Zo konden de schepen uit het Spaarne lossen in de buurt van het “Huis ter Kleef”, het hoofdkwartier van de Spaanse opperbevelhebber Don Frederik de Toledo. Mogelijk was ook drainage van het land rondom het “Huis ter Kleef” doel van deze verbetering van de vaart. Bij RB Schoten 30 maart 1905 werd besloten het Spaansevaartje te dempen; een restant is terug te vinden in de waterpartij op de Algemene begraafplaats.

1572