Hier was wasserij Slenders
Familiebedrijf Slenders Wasserij Stomerij heeft haar naam gevestigd door het jarenlang leveren van goede service middels het overdragen van kennis van vader op zoon/dochter.
In 1868 kocht de 'eerste' Slenders een stomerij op de Scheepmakersdijk in Haarlem.
Het huidige bedrijf is terug te leiden naar deze koop!
Ook wasserij Kloes was gevestigd op de Scheepmakersdijk op no 32


1868

Elsemieke - 2012-07-29 11:14:28

Terug naar de roots....
Omstreeks 1880 vestigden mijn overgrootvader Anthonius Johannes Janssen en mijn overgrootmoeder Adriana Maria Kramer zich op de Scheepmakersdijk 61 en startten er een wasserij. Het gezin kreeg tussen 1880 en 1900 elf kinderen waarvan er drie op jonge leeftijd stierven. Twee woonhuizen waren nodig om alle gezinsleden èn de fabriek te huisvesten. De bleekvelden liepen tot aan het Spaarne. Met de families Slenders en Kloes -die eveneens wasserijen op de Scheepmakersdijk hadden- waren de relaties allerhartelijkst gezien het feit dat zij beurtelings optraden als doopgetuigen van de vele kinderen. De familie Slenders zou later in mijn stamboom worden opgenomen toen mijn grootvader met mijn grootmoeder (een nazaat van deze familie) trouwde. Mijn opa Johannes Josef, geboren in 1883, richtte op zijn beurt Stoomwasserij "De Hoop" aan de Amsterdamsevaart 48 op.
In oktober 2003 verhuisden mijn lief en ik naar de Scheepmakersdijk naar de plek waar ooit wasserij Kloes stond en wonen er met heel veel plezier. Terug naar de roots!

Reageer
fwstorm - 2012-07-26 20:45:20

Bij de fam; Slenders heeft mijn Oma gewerkt zowel in de wasserij als deels in de huishouding, dat was [opoe] Besseling. Tevens zijn mijn moeder en tante er ook nog werkzaam geweest, voor de drukke periode;s. Zelf heb ik mijn kinder jaren tegen over de Fam; Slenders gewoond op de scheepmakersdijk 40

Reageer